ประกาศใหม่

15 ก.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200633

น้ำยา 1 รายการ


15 ก.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200633

น้ำยา 1 รายการ


15 ก.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200163

เครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดภายในโพรงจมูกโดยผ่านกล้อง จำนวน 33 รายการ
10 ก.ค. 2562 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16200139

เครื่องตรวจเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง


10 ก.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200630

ระบบและชุดคอมพิวเตอร์ใช้งานกับเครื่อง OCT Spectralis จำนวน 3 รายการ


10 ก.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200629

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial shockwave therapy) จำนวน 1 เครื่อง


10 ก.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200158

เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Radial shockwave therapy) จำนวน 1 เครื่อง


09 ก.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200628

ชุดดูดเสมหะชนิดติดฝาผนัง จำนวน 12 ชุด

08 ก.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201891

บริการซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 1 ชิ้น


08 ก.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201890

อะไหล่สำหรับกล้องส่องตรวจ จำนวน 2 ชิ้น02 ก.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200159

เครื่องมือส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ รายการ


26 มิ.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201867

บริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั่นย่อยเนื้อเยื่อ จำนวน 1 รายการ


26 มิ.ย. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201864

แบตเตอรี่สำหรับ Dia-Gun Cordless Obturation Device พร้อมเปลี่ยนสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 60

YESTERDAY 289

MONTH 4470

YEAR 46574

ALL 104428