ประกาศใหม่


16 ก.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16301209

รถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel) จำนวน 20 ชุด16 ก.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301209

รถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel) จำนวน 20 ชุด


16 ก.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301208

ยา 1 รายการ (1100047856)


16 ก.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301208

ยา 1 รายการ (1100047856)


16 ก.ย. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16301207

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1100047715)


16 ก.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16301207

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1100047715)


16 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300052

จัดซื้อรถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel)
15 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400001

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ


09 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300051

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) ประจำปี 2564 จำนวน 15 รายการ


03 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300050

จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ


26 ส.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300502

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ


31 ก.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300049

งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 1 งาน


07 ก.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300452

Vacuum Breaker จำนวน 160 ชิ้น


10 มิ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300048

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 160 อันสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 336

YESTERDAY 499

MONTH 7779

YEAR 126306

ALL 294941