ประกาศใหม่

22 ก.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400003

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Minibar) จำนวน 9 รายการ


22 ก.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400005

ถุงกระดาษมีโลโก้ จำนวน 3 รายการ


22 ก.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400005

ถุงกระดาษมีโลโก้ จำนวน 3 รายการ


21 ก.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16400004

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารสีและกระดาษการ์ดสี จำนวน 9 รายการ
18 ก.ย. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400003

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Minibar) จำนวน 9 รายการ
16 ก.ย. 2563 l ประกาศเชิญชวนทั่วไป l เลขที่โครงการ SiPH-16301209

รถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel) จำนวน 20 ชุด16 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300052

จัดซื้อรถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel)


15 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400001

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ


09 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300051

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) ประจำปี 2564 จำนวน 15 รายการ


03 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300050

จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ


26 ส.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300502

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ


31 ก.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300049

งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้ จำนวน 1 งาน


07 ก.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300452

Vacuum Breaker จำนวน 160 ชิ้น


10 มิ.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300048

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 160 อันสถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 189

YESTERDAY 414

MONTH 9727

YEAR 128254

ALL 296889