ประกาศเชิญชวนทั่วไป
SiPH-16200543
ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200543


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057498631


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศประกวดราคา
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


วันที่ประกาศ

05 มิ.ย. 2562


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์สำนักงาน


รายการ

ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ


วันที่ขาย/รับเอกสาร

05 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. น.


สถานที่ขาย/รับแบบ


วันที่ยื่นซองเอกสาร

13 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น.


สถานที่ยื่นซอง

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง)


ผู้สนใจต้องการได้รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามภายในวันที่

06 มิ.ย. 2562


โรงพยาบาลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่

07 มิ.ย. 2562


ราคาค่าเอกสาร

0.00 บาท


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562