ประกาศราคากลาง
SiPH-16200546
อะไหล่เลนส์ HOPKINS Telescope และ Macro Needle Holder พร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200546


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057544888


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

อะไหล่เลนส์ HOPKINS Telescope และ Macro Needle Holder พร้อมเปลี่ยน จำนวน 3 รายการ


ราคากลาง

249,310.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

31 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ wandee .m


ประกาศเมื่อวันที่

12 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

12 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-