ประกาศราคากลาง
SiPH-16200545
ยา 1 รายการ PO 4100052705

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200545


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057193976


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

คลังพัสดุทางการแพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุยารักษาโรค


รายการ

ยา 1 รายการ PO 4100052705


ราคากลาง

126,393.75 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

14 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ chanthira .c 1538


ประกาศเมื่อวันที่

10 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

10 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-