ประกาศราคากลาง
SiPH-16200544
จ้างเปลี่ยนท่อ Header ด้าน Suction Discharge ชั้น 9 โซน B และโซน C พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 รายกา

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200544


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057526772


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีคัดเลือก


ประเภทรายการ

จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ


กลุ่มพัสดุ

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาต่างๆ


รายการ

จ้างเปลี่ยนท่อ Header ด้าน Suction Discharge ชั้น 9 โซน B และโซน C พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 รายกา


ราคากลาง

789,125.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

17 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-