ประกาศราคากลาง
SiPH-16200543
ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200543


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057498631


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์สำนักงาน


รายการ

ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ


ราคากลาง

2,749,278.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

08 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Pimchanok .k


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง