ประกาศราคากลาง
SiPH-16200542
เครื่องลดบวม (Lymphatic Therapy) จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200542


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62067054415


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ศูนย์เวชฯ_กายภาพ


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

เครื่องลดบวม (Lymphatic Therapy) จำนวน 1 เครื่อง


ราคากลาง

444,565.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

14 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ Wilailuk .n


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-