ประกาศราคากลาง
SiPH-16200540
ที่วางกระปุกเจลล้างมือ (ขนาดเล็ก) แบบแขวนที่พนักเตียง จำนวน 350 อัน

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200540


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057511264


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.วิศวกรรมคม.แพทย์


ประเภทราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


วิธีการจัดหา

วิธีเฉพาะเจาะจง


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ที่วางกระปุกเจลล้างมือ (ขนาดเล็ก) แบบแขวนที่พนักเตียง จำนวน 350 อัน


ราคากลาง

148,750.00 บาท


วันที่กำหนดราคากลาง

30 พ.ค. 2562


ผู้แจ้งประกาศ

คุณ wandee .m


ประกาศเมื่อวันที่

31 พ.ค. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

31 พ.ค. 2562


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศ TOR

-