ประกาศ TOR
SiPH-16200543
ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2562


เลขที่โครงการ

SiPH-16200543


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

62057498631


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ฝ.อาคาร_วิศว.คม.แพทย


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

ครุภัณฑ์สำนักงาน


รายการ

ผ้าม่านจีบและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราการุณย์ จำนวน 1 รายการ


ตั้งแต่วันที่ประกาศ

05 มิ.ย. 2562 ถึงวันที่ 05 มิ.ย. 2562


จำนวนวันที่รับฟัง

0 วัน


สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


โทรศัพท์

087-561-8622


E-mail ติดต่อ

pimchanok.k@SIPHHOSPITAL.COM


ประกาศเมื่อวันที่

05 มิ.ย. 2562


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

05 มิ.ย. 2562


ประกาศราคากลาง