ประกาศใหม่

19 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400100

เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300003637)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400100

เวชภัณฑ์ 2 รายการ (1300003637)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400099

เวชภัณฑ์ 13 รายการ (1300003692)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400099

เวชภัณฑ์ 13 รายการ (1300003692)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400098

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300003627)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400098

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300003627)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400097

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300003620)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400097

เวชภัณฑ์ 1 รายการ (1300003620)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16400096

เวชภัณฑ์ 4 รายการ (1300003700)


19 ต.ค. 2563 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16400096

เวชภัณฑ์ 4 รายการ (1300003700)15 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400004

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศูนย์การแพทย์)


12 ต.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300527

สรุปผล่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563


09 ต.ค. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400003

ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ16 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300052

จัดซื้อรถเข็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบเคลื่อนที่ (Computer on Wheel)


15 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46400001

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มงานถุงพลาสติกใส่ขยะ) ประจำปี 2564 จำนวน 10 รายการ


09 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300051

วัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Amenity) ประจำปี 2564 จำนวน 15 รายการ


03 ก.ย. 2563 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300050

จัดหาวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ


26 ส.ค. 2563 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36300502

อะไหล่สำหรับเตียงผู้ป่วยปรับระดับด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 166

YESTERDAY 269

MONTH 9131

YEAR 141153

ALL 309788