E-Procurement System
ระบบจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์
SiPH คุณภาพศิริราช มาตรฐานสากล
ประกาศ TOR
SiPH-16301197
ระบบการบริหารจัดการยาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยในเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเตรียมยา จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ

2563


เลขที่โครงการ

SiPH-16301197


เลขที่โครงการกรมบัญชีกลาง

63077339954


เลขที่ราคากลางของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


เลขที่ประกาศ TOR
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

-


ส่วนงาน

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


หน่วยงานย่อย

ส.ปฏิบัติการเภสัชฯ


วิธีการจัดหา

ประกาศเชิญชวนทั่วไป


ประเภทรายการ

ซื้อ


กลุ่มพัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์


รายการ

ระบบการบริหารจัดการยาแบบอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยในเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเตรียมยา จำนวน 1 รายการ


ตั้งแต่วันที่ประกาศ

21 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ค. 2563


จำนวนวันที่รับฟัง

0 วัน


สถานที่ติดต่อ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์


โทรศัพท์

02-419-1879


E-mail ติดต่อ

kankanit.i@siphhospital.com


ประกาศเมื่อวันที่

21 ส.ค. 2563


เหตุผลปรับปรุง


วันที่ปรับปรุงล่าสุด

21 ส.ค. 2563


ประกาศราคากลาง