ประกาศใหม่

20 ส.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200721

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800011719


20 ส.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200721

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800011719


20 ส.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200720

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800011718


20 ส.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200720

เวชภัณฑ์ 11 รายการ 4800011718


20 ส.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200719

เวชภัณฑ์ 3 รายการ 4800011716


20 ส.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200719

เวชภัณฑ์ 3 รายการ 4800011716


20 ส.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200718

เวชภัณฑ์ 9 รายการ 4800011677


20 ส.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200718

เวชภัณฑ์ 9 รายการ 4800011677


20 ส.ค. 2562 l ประกาศผู้ชนะเสนอราคา l เลขที่โครงการ SiPH-16200717

เวชภัณฑ์ 1 รายการ 4800011676


20 ส.ค. 2562 l ประกาศราคากลาง l เลขที่โครงการ SiPH-16200717

เวชภัณฑ์ 1 รายการ 4800011676


20 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200178

จัดหากล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารหอพักพยาบาล


16 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200176

เครื่องช่วยตัดตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (MRI Ultrasound fusion guided prostate biopsy) 1 ชุด
16 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200173

ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscopic system พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (4K) จำนวน ๑ ชุด


16 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46300005

ก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ


16 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200172

เครื่องวัดสัญญาชีพ จำนวน 9 เครื่อง


08 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200170

อุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 6 รายการ


07 ส.ค. 2562 l รายงาน/ประกาศอื่นๆ l เลขที่โครงการ SiPH-36201952

สลิปค่าธรรมเนียมแพทย์


05 ส.ค. 2562 l ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง l เลขที่โครงการ SiPH-46200169

ปรับปรุงพื้นที่และจัดหาครุภัณฑ์ ฝ่ายการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1


สถิติผู้เข้าชมเว็บ
TODAY 79

YESTERDAY 343

MONTH 5955

YEAR 57146

ALL 115000