แบบฟอร์มส่วนจัดซื้อและพัสดุ

ค้นหา แบบฟอร์มส่วนจัดซื้อและพัสดุ

แบบฟอร์มส่วนจัดซื้อและพัสดุ ทั้งหมด


แบบฟอร์มระบุคุณลักษณะ

28 ก.พ. 2560 l ประเภทเอกสาร > วิธีตกลงราคา


ใบปะหน้าวิธี e auction

26 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธี E-Auction


ใบปะหน้าวิธีประกวดราคา

26 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีประกวดราคา


ใบปะหน้าวิธีตกลงราคา

26 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีตกลงราคา


ใบปะหน้าวิธีพิเศษ

26 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีพิเศษ


ใบปะหน้าวิธีคัดเลือก

26 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีคัดเลือกตังอย่างหลักการจัดหา_วิธีพิเศษ 23062014

21 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีพิเศษ


ตัวอย่าง หลักการจัดหา_วิธีตกลงราคา 23062014

21 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีตกลงราคา


ตัวอย่างหลักการจัดหา_วิธีคัดเลือก 23062014

21 ก.ค. 2559 l ประเภทเอกสาร > วิธีคัดเลือก